Udgivet i 2 kommentarer

Tips og Tricks – Infravarme SMART

Infravame SMART til Studier og installationer

med mere end ét Panel til èn ISTC-kontroller

 Er du ny bruger af Infravarme SMART, så tag et blik på Manual ISTC Basic 2018 DK – v 40, den giver indblik og forståelse for mulighederne.

Du kan også finde hjælp og inspiration her på vores Video klip.

Spærre tasterne på ISTC-kontroller.

Tast 1+3, 2, 1.

Nu vises et % tegn på Dsiplay, det angiver at tastaturet er spærret.

Spærring fjernes på samme måde.

 Ændre ISTC Pro til EASY – så er kun piletasterne aktive.

Programmer med tider og temperatur er aktive. Man kan nu kun regulere ønsket temperatur med piletasterne.

 • Hold tast 3 (pil ned) inde i ca. 15 sekunder og nu er det ISTC Easy.
 • Tilbage igen til ISTC-kontroller Pro på samme vis

Fejlsøgning:

På Infravarme panelets bagside er der en elektronikboks med en tænd/sluk vippekontakt samt en LED lampe – disse bruges ved fejlfinding og opsætning.

ISTC-kontrolleren er styreenheden og uden den kan systemet ikke fungere:

 • Tomt batteri – ISTC-kontrolleren er batteri drevet – levetid ca. 12 mdr.
  • Tomt batterisymbol vises på ISTC-kontroller nederst på display.
  • Løft ISTC-kontroller ned fra væggen, skru de 4 skruer ud og løft bagbeklædningen af – skift de 4 stk. AA-batterier.
  • Monter bagbeklædningen og indstil tiden, minutter. timer og dagnr. se Manual side 3.
 • ISTC-kontroller viser OFF i stedet for tiden i øverst højre hjørne:
  • Betyder at der ikke er kontakt til MASTER Panelet.
  • Forsøg at tænde for ISTC-kontroller ved at holde inde på Tast 1 i 5 sekunder.
  • Løser det ikke problemet skal du på MASTER Panelet se om der er strøm til panelet.
   • Sluk og tænd for Panelet på elektronikboks bag på panelet og se om der er lys i LED.
   • Se herunder for yderligere detaljer.

Ingen varme:

Hvis der ikke kommer varme fra Panelet og den ønskede temperatur (hånd) er sat højere end målt temperatur (øje), skal man genstarte Panelet ved at slukke og tænde for Panelet på vippeknappen der sidder på elektronikboksen bagpå panelet.

Nu genstartes elektronikken i Panelet og den opsætning der er oprettet tidligere etableres.

Vises dette symbol SSS er Børnesikring aktiv,

Det betyder at Panelerne bliver maks. 60 grader på overfladen, og derfor ikke afgiver så meget varme.

 • Børnesikring aktiveres ved, enten:
  • Tast 1 + 4 samtidig, så aktiveres børnesikring og symbolet SSS vises på display.
  • Deaktiveres på samme måde.
  • På nye installationer leveret efter 2017 skal man holde Tast 1 + 4 inde i 5 sekunder.

Kontroller at Panelet kommunikerer med ISTC kontrolleren:

 • Tryk på Tast 1 på ISTC-kontrolleren – når du trykker vil Panelet blinke GRØNT til dig 2 gange for SLAVE og 4 gange for MASTER.
 • Er det ikke grønt blink skal Panelet konfigureres igen som MASTER eller SLAVE – se Manual side 5 og 6.

Hvis ingen af Panelerne varmer

selv om ønsket temperatur (hånd) er højere end målt temperatur (øje), skal du kontrollere:

 • om der er strøm til Panelerne, du kan slukke og tænde for et Panel og se om der er lys i LED ved siden af sluk/tænd knappe.
 • Er der strøm er det givetvis MASTER panelet der fejler og det undersøger vi ved at:
  • Slukke og Tænde MASTER panelet så det genstarter.
 • Er der strøm skal du se på LED lampen om den lyser RØDT, med blink eller fast RØDT lys
  • Er det tilfældet skal du kontakte os for yderligere fejlfinding -https://infravarme.com/kontakt/
 • Er det MASTER der fejler kan du konfigurere en ny MASTER, så der kommer varme igen og det Paneler der fejler sendes til reparation. Dette gælder for installation mere end ét panel.
  • Konfigurer et af de andre Paneler til MASTER – se Manual side 5.

Udskiftning af elektronik på Infravarme Panelet.

Udskiftning af elektronik kan forekomme og det vil kun ske efter samtale med Infravarme, som i givet fald vil sende en Elektronik der passer til det specifikke Panel.

 • Der findes flere typer Elektronikbokse
  • Sort Elektronikboks – med ledninger koblet direkte på printkort i Elektronikboksen
   • På den type skal det være en elektriker der udfører udskiftningen.
   • Elektronikboksen afmonteres fra Panelet og ledninger afmonteres og sættes på stikkene i den nye Elektronikboks.
   • Den gamle elektronikboks skal returneres til Infravarme i samme emballage som den nye blev leveret.
  • Sort og Grå Elektronikboks med udvendige stik.
   • Den kan man selv skifte eller få elektriker til det.
   • På Elektronikboksen sidder de stik der først kan frigøres når selve Elektronikboksen er skruet af Panelet med de 4 yderste skruer.
   • En lille tab på det enkelte stik på Elektronikboksen løftes og du kan trække stikket ud.
   • Stik kan ikke ombyttes da de er i forskellig størrelse – se også labels på Elektronikboks.

Blink og lys på Elektronikboksen:

4 grønne blink = MASTER, ved tryk på Tast 1 på ISTC-kontroller.

2 grønne blink = SLAVE, ved tryk på Tast 1 på ISTC-kontroller.

Rødt blink betyder at Panelet ikke er konfigureret / opsæt imod ISTC-kontroller.

Rødt lys betyder at der er fejl på Elektronik – kontakt Infravarme. https://infravarme.com/kontakt/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.